Rejestracja Online

<< POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Zapraszamy do rezerwacji terminów wizyt w naszych gabinetach za pomocą… systemu online.

Jak to zrobić?   To bardzo proste:

Najpierw należy wybrać lekarza.  Kolejny krok to wybór dnia wizyty w zamieszczonym na stronie kalendarzu. Nastę™pnie wybieramy godzinę™ wizyty, jeżeli  termin jest wolny zatwierdzamy rezerwację. Ostatni krok to wypełnienie trzech pól  z danymi do kontaktu i wysł‚anie rezerwacji. O terminie rezerwacji przypomni SMS, którego otrzymacie Pań„stwo w przeddzień„ wizyty w gabinecie.

W przypadku, gdy chcą… Pań„stwo zmienić‡ termin wizyty, lub z niej zrezygnować‡ należy to zrobić‡ telefonicznie dzwonią…c lub piszą…c pod numer:  501 406 034.

Informujemy, że rejestracja w soboty jest możliwa tylko telefonicznie w godzinach 8:00-14:00