Nazywam się™ Patrycja Urbań„ska, jestem lekarzem stomatologiem, absolwentką… Akademii Medycznej w Biał‚ymstoku.

      Każdy czł‚owiek powinien mieć‡ swoją… pasję™ - moją… jest stomatologia. Dlaczego? Ponieważ pozwala mi łą…czyć‡ potrzebę niesienia pomocy innym, zamił‚owanie do pię™kna oraz możliwość‡ doskonalenia i rozwoju.

      Dlatego postanowił‚am stworzyć‡ wł‚asne centrum stomatologiczne     "Na Rynku".

      W moich gabinetach spotkacie się™ Pań„stwo z profesjonalną… i życzliwą… obsł‚ugą….

      Wieloletnie podnoszenie kwalifikacji na kursach i sympozjach pozwala mi otoczyć‡ Pań„stwa najlepszą… opieką….

      Moje gabinety są… przyjazne dzieciom. Posiadam doś›wiadczenie w pracy z najmł‚odszymi. Jako mama małej Marii wiem, jak trudno jest dbać‡ o higienę™ jamy ustnej naszych pociech.

      Ja oraz mój zespół‚ doł‚ożymy wszelkich starań„, abyś›cie Wy i Wasze dzieci cieszyli się™ pią™knym i zdrowym uś›miechem.

Serdecznie zapraszam

Patrycja Urbań„ska