Centrum stomatologiczne "Na Rynku"  to dwa gabinety dentystyczne, wyposażone w wysokiej klasy, nowoczesny sprzę™t firmy SIRONA ( Siemens ), zapewniają…cy komfortowe leczenie. Unity stomatologiczne posiadają… najnowszej generacji kamery wewną…trzustne, dzię™ki którym na ekranie możecie Pań„stwo ś›ledzić‡ przebieg leczenia. Nasze centrum wyposażone jest również w radiowizjografię™ cyfrową…, pozwalają…cą na wykonanie zdjęć‡ RTG nie wstają…c z fotela. Wykorzystują…c nowoczesne narzę™dzia oraz szeroką… gamą™ materiał‚ów stomatologicznych jesteśmy w stanie zagwarantować‡ każdemu pacjentowi bezbolesne oraz kompleksowe leczenie.

      Nasza placówka jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepeł‚nosprawnych. Podjazd, szerokie cią…gi komunikacyjne, gabinety oraz toaleta speł‚nią  oczekiwania tych osób, o których bezpieczeń„stwo i komfort powinniśmy dbać w sposób szczególny.

      Nie zapominamy również o najmł‚odszych - nasz personel stworzy przyjazną… atmosferę™, nowoczesny sprzę™t i materiały skrócą… do minimum proces leczenia, a po nim na każdego mał‚ego pacjenta czeka nagroda.

      Oferujemy Pań„stwu możliwość‡ rejestracji wizyt na dwa sposoby:  telefonicznie, oraz online na naszej stronie internetowej. Nie ważne w jaki sposób dokonacie Pań„stwo rezerwacji terminu, o wizycie w gabinecie przypomni SMS wysyłany w dniu poprzedzają…cym spotkanie.

      Gabinety zlokalizowane są… w centrum Czę™stochowy co powoduje, że dojazd z każdej części miasta jest bardzo ł‚atwy. Nasze centrum są…siaduje z  dużym parkingiem, na którym znajduje się przystanek autobusowy oraz postój taksówek.

 

Zapraszamy