PROFILAKTYKA

- indywidualne programy higienizacji dla każdego pacjenta

- ultradźwię™kowe usuwanie zł‚ogów kamienia nazę™bnego ( skaling )

- piaskowanie zę™bów

- zabiegi fluoryzacyjne

- instruktaż higieny jamy ustnej

- lakowanie zę™bów

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

- leczenie próchnicy w znieczuleniu z zastosowaniem nowoczesnych materiał‚ów

- estetyczna odbudowa zę™bów przednich

- odbudowa zę™bów z zastosowaniem wł‚ókien szklanych

- licówki

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

- wizyty adaptacyjne dla najmł‚odszych

- lakowanie zę™bów

- lakierowanie zę™bów

- bezbolesne leczenie próchnicy

- ozonoterapia

PROTETYKA

- wkł‚ady koronowe ( inley, onlay, overlay )

- licówki

- wkł‚ady koronowo-korzeniowe

- korony ( cał‚oceramiczne, na podbudowie metalowej )

- mosty

- protezy częściowe i całkowite akrylowe

- protezy szkieletowe ( metalowe, acetalowe )

- protezy elastyczne

- protezy z zastosowaniem elementów precyzyjnych (zasuwy,zatrzaski)

ENDODONCJA

- leczenie kanałowe z zastosowaniem nowoczesnych metod i materiałów

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

- bezbolesne usuwanie zę™bów

- implanty

PERIODONTOLOGIA

- ultradzwię™kowe usuwanie kamienia nazę™bnego ( nad- i poddziąsł‚owego )

- kiretaż zamknię™ty i otwarty

- testy diagnostyczne PET na obecność‡ patogenów wywołują…cych periolontitis

RADIOGRAFIA CYFROWA ZĘBÓW

 

 

Cennik opłat:

 1. Konsultacja stomatologiczna: 50,00zł
 2. Radiografia cyfrowa: 10,00zł
 3. Znieczulenie śródwięzadłowe: 20,00zł
 4. Wypełnienie światłoutwardzalne *: 150,00zł
 5. Wypełnienie glassjonomerowe: 100,00zł
 6. Wypełnienie w zębach mlecznych: 80,00zł
 7. Odbudowa korony zęba przy pomocy formówki bez użycia ćwieka: 200,00zł
 8. Odbudowa korony zęba przy pomocy formówki z użyciem ćwieka z włókien szklanych: 400,00zł
 9. Leczenie endodontyczne zębów trzonowych i przedtrzonowych 300,00 z 2 kanałami (za każdy kolejny kanał 100 zł) **
 10. Piaskowanie zębów: 150,00zł
 11. Wybielanie zębów: 600,00zł
 12. Korona cyrkonowa: 1000,00zł
 13. Korona porcelanowa: 600,00zł
 14. Proteza szkieletowa/acetalowa: 1600,00zł
 15. Ekstrakcja zęba mądrości: 250,00zł
 16. Fluoryzacja: 70,00zł
 17. Lakowanie: 70,00zł

* nie dotyczy wypełnienia ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku  życia (od 3+ do +3, od 3- do -3 )

** nie dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia