Rodzaj wykonywanej działalności - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

OFERTA

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: 

stomatologia zachowawcza z endodoncją

- protetyka

- stomatologia dziecięca

- endodoncja

- periodontologia

- chirurgia stomatologiczna

- radiowizjografia

- ortodoncja