Cennik opłat:

 1. Konsultacja stomatologiczna: 50,00zł

 2. Radiografia cyfrowa: 10,00zł

 3. Znieczulenie śródwięzadłowe: 20,00zł

 4. Wypełnienie światłoutwardzalne *: 150,00zł

 5. Wypełnienie glassjonomerowe: 100,00zł

 6. Wypełnienie w zębach mlecznych: 80,00zł

 7. Odbudowa korony zęba przy pomocy formówki bez użycia ćwieka: 200,00zł

 8. Odbudowa korony zęba przy pomocy formówki z użyciem ćwieka z włókien szklanych: 400,00zł

 9. Leczenie endodontyczne zębów trzonowych i przedtrzonowych 300,00 z 2 kanałami (za każdy kolejny kanał 100 zł) **

 10. Piaskowanie zębów: 150,00zł

 11. Wybielanie zębów: 600,00zł

 12. Korona cyrkonowa: 1000,00zł

 13. Korona porcelanowa: 600,00zł

 14. Proteza szkieletowa/acetalowa: 1600,00zł

 15. Ekstrakcja zęba mądrości: 250,00zł

 16. Fluoryzacja: 70,00zł

 17. Lakowanie: 70,00zł

Przychodnia za zgodą i na życzenie pacjenta może udostępnić w formie kserokopii dokumentację medyczną za odpłatnością 30 gr za stronę, odpis lub wyciąg - 7 zł.

 

* nie dotyczy wypełnienia ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku  życia (od 3+ do +3, od 3- do -3 )

** nie dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia