Regulamin rejestracji online

Centrum Stomatologicznego

" Na Rynku"

1. Dokonuą…c rezerwacji wizyt  online w naszych gabinetach zgadzacie się™ Pań„stwo na wykorzystanie przez nas swoich numerów telefonów oraz adresów e-mail w    celach informacyjnych oraz reklamowych.

2. Każda rejestracja online umożliwia rezerwację™ tylko jednego terminu wizyty, kolejne ustalane są… z lekarzem w gabinecie.

3. Ponowna rejestracja online możlliwa jest dopiero po odbytej wizycie.

4. Rezerwują…c termin wizyty jesteś›cie Państwo zobligowani do jego dotrzymania.

5. Zmiany terminu wizyty lub jej odwoł‚ania dokonują… Pań„stwo dzwonią…c lub piszą…c pod numer telefonu: 501 406 034.

6. Centrum Stomatologiczne "Na Rynku" pozostawia sobie prawo do zmian terminów wizyt, o czym pacjenci bę™dą… powiadamiani telefonicznie.